Print
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter

Mjesne zajednice

Mjesne zajednice gradskog područja:


MZ Kruševac
Sjedište: Svetog Petra Cetinjskog br. 17
Telefon: 020/ 243-295 
Predsjednik odbora MZ: Dragomir Marković

MZ Gorica
Sjedište: IV Proleterske 29
Telefon: 020/ 655-657
Predsjednik odbora MZ: Svetislav Vukićević

MZ Tološi I
Sjedište: Ivangradska 21
Telefon: 020/ 281-014
Predsjednik odbora MZ: Milan Raičević

MZ Tološi II
Sjedište: Ivangradska 21
Telefon: 
Predsjednik odbora MZ: Stanko Đuričković

MZ Nova Varoš
Sjedište: Ul.Novaka Miloševa 10
Telefon: 020/ 231-120
Predsjednik odbora MZ: Vera Ljucović

MZ Zagorič
Sjedište: II Crnog.Bataljon A-8
Telefon: 020/ 273-053
Predsjednik odbora MZ:  Slobodan Radošević

MZ Masline
Sjedište: 10. Crnogorske Brigade
Telefon: 020/ 645-617
Predsjednik odbora MZ: Jovo Nišavić

MZ Zabjelo
Sjedište: Radosava Burića 290
Telefon: 020/ 640-920 
Predsjednik odbora MZ:  Zoran Popivoda

MZ Ljubović
Sjedište: Bracana Bracanovića
Telefon: 020/ 648-912
Predsjednik odbora MZ: Milorad Maretić

MZ 19. decembar
Sjedište: Bul.S Kovačevića 115
Telefon: 020/ 621-214
Predsjednik odbora MZ: Saša  Muratović

MZ Stari aerodrom
Sjedište: Aerodromska 27
Telefon: 020/ 652-003 
Predsjednik odbora MZ: Velimir Vlahović

MZ Konik
Sjedište: Ul. Španskih boraca bb. Dom ,,25 maj”
Telefon: 020/ 627-740
Predsjednik odbora MZ: Aleksandar Čađenović

MZ Zlatica
Sjedište:  Jadranska br. 5
Telefon: 020/ 660-016
Predsjednik odbora MZ: Dragutin Boričić

MZ Proleter
Sjedište:  Franca Rozmana
Telefon: 020/ 612-197
Predsjednik odbora MZ: Duško Perović

MZ Jedinstvo
Sjedište: Carev Laz br. 8
Telefon: 020/ 612-210
Predsjednik odbora MZ: Ljubo Papović

MZ  Donja Gorica 
Sjedište: Omladinski dom
Telefon: 020/ 260-551
Predsjednik odbora MZ: Miomir M. Mugoša

MZ  Gornja Gorica
Sjedište: Miloja Pavlovića 18
Telefon: 020/ 262-649
Predsjednik odbora MZ:  Perica Raičević

MZ  Stara varoš
Sjedište: Oktobarske Revolucije 18
Telefon: 020/ 620-266
Predsjednik odbora MZ: Puniša Stanišić

MZ  Drač
Sjedište: V Proleterske
Telefon: 020/ 656-116
Predsjednik odbora MZ: Ismet Turković

MZ  Blok V
Sjedište: Arsenije Čarnojevića br. 2
Telefon: 020/ 218-160
Predsjednik odbora MZ: Slobodan Kovačević

MZ  1. Maj
Sjedište: Studenska br. 1.
Telefon: 020/ 244-840
Predsjednik odbora MZ:

MZ  Momišići
Sjedište: Mila Radunovića S-1
Telefon: 020/ 238-751
Predsjednik odbora MZ: Markiša Đurović

MZ  13. jul
Sjedište: Svetozara Markovića 29
Telefon: 020/ 243-325
Predsjednik odbora MZ: Savo Vukićević


Mjesne zajednice vangradskog područja:


MZ Fundina
Telefon: 069/ 080-179
Predsjednik odbora MZ: Junus Purović

MZ Doljani
Telefon: 069/ 482-353
Predsjednik odbora MZ: Goran B. Ivanović

MZ Ubli
Telefon: 020/ 719-210 ; 067/391-559
Predsjednik odbora MZ: Milenko Pavićević

MZ Komani
Telefon: 067/ 530-039
Predsjednik odbora MZ: Borislav Pejović

MZ Dajbabe
Telefon: 020/ 268-310 ; 069/ 621-677
Predsjednik odbora MZ: Slavko Mugoša

MZ Gradac
Telefon: 020/ 714-314 ; 069/ 269-490
Predsjednik odbora MZ: Velimir Radunović

MZ Barutana
Telefon: 020/ 714-129 ; 069/ 087-087
Predsjednik odbora MZ: Ivan Vukčević

MZ Brskut
Telefon: 069/ 013-144
Predsjednik odbora MZ: Vukman Darmanović

MZ Velje Brdo
Telefon: 069/ 812-234
Predsjednik odbora MZ: Vesna Brnović

MZ Stijena
Telefon: 067/ 220-550
Predsjednik odbora MZ: Branko Džankić

MZ Rogame
Telefon: 020/ 893-151 ; 067/ 446-332
Predsjednik odbora MZ: Bato Đurović

MZ Pelev Brijeg
Telefon: 020/ 623-724
Predsjednik odbora MZ: Milan Petrović

MZ Lijeva Rijeka
Telefon: 067/ 806-013
Predsjednik odbora MZ: Pavle Boričić

MZ Vranjina
Telefon: 067/ 359-209
Predsjednik odbora MZ: Dragan Petrović

MZ Lješkopolje
Telefon: 067/ 391-333
Predsjednik odbora MZ: Gojko Novaković

MZ Bioče
Telefon: 069/ 033-011 ; 067/ 221-666
Predsjednik odbora MZ: Rajko Vulikić

MZ Trmanje
Telefon: 069/ 569-883
Predsjednik odbora MZ: Boris Vlahović

MZ Golubovci
Telefon: 067/ 911-9117 ; kanc: 020/ 873-683
Predsjednik odbora MZ: Mladen Vujačić

MZ Goričani - Šušunja
Telefon: 069/ 026-311
Predsjednik odbora MZ: Dragan Šuškavčević

MZ Botun
Telefon: 067/ 812-436
Predsjednik odbora MZ: Blagota Stojanović

MZ Vukovci - Ponari
Telefon: 069/ 267-968
Predsjednik odbora MZ: Rajko Radičević

MZ Balabani - Gostilj
Telefon: 069/ 043-244
Predsjednik odbora MZ: Zoran Boljević

MZ Donja Zeta
Telefon: 067/ 626-333
Predsjednik odbora MZ: Žaro Mijović

MZ Gornja Zeta
Telefon: 069/ 319-338
Predsjednik odbora MZ: Slobodan Kumburović

MZ Mahala - Mojanovići
Telefon: 069/ 040-662
Predsjednik odbora MZ: Jagoš Klikovac

MZ Mataguži
Telefon: 069/ 607-094
Predsjednik odbora MZ: Budo Grbavčević

MZ Tuzi
Telefon: 020/ 875-579
Predsjednik odbora MZ: Aljo Turusković

MZ Zatrijebač
Telefon: 069/ 054-382 ; 068/ 724-099
Predsjednik odbora MZ: Ljeka Dedivanaj

MZ Sukuruć
Telefon: 067/ 505-928
Predsjednik odbora MZ: Zef Dedvukaj

MZ Vuksanlekići - Podhum
Telefon: 069/ 505-619
Predsjednik odbora MZ: Camaj Maraš

MZ Dinoša
Telefon: 069/ 032-565
Predsjednik odbora MZ: Fadilj Ljuljanaj

MZ Hoti
Telefon: 069/ 017-912
Predsjednik odbora MZ: Vaselj Dušaj

MZ Vranj
Telefon: 069/ 232-886
Predsjednik odbora MZ: Radovan Nikčević

MZ Milješ
Telefon: 067/ 376-070
Predsjednik odbora MZ: Omer Bećović